طراح و تولید کننده نمایشگر های LED ، پروژه های الکترونیک و کامپیوتر